S2M

Fachhochschule Münster

Diepgaand inzicht in de functie en toepassing van antimicrobieel actieve polymeren.

Waarom heeft uw organisatie deelgenomen aan het INTERREG VA-project S2M?

Voor ons  was het programma project een unieke kans om intrinsiek antimicrobiële polymeren ruimschoots te testen. We hadden goede ervaring met grensoverschrijdende projecten, wat een levendige uitwisseling met diverse industriële partners oplevert.

Wat heeft het project je gebracht?

Het project heeft ons nieuwe gedachten en ideeën gebracht tijdens de interne bespreking van de projectresultaten. Het heeft ook gezorgd voor een uitbreiding van het netwerk van de Fachhochschule Münster. En we hebben de integratie van nieuwe intrinsiek antimicrobiële polymeren in een thermoplastisch basispolymeer voor gebruik in een douchekop kunnen realiseren.

Welke faciliteiten, zoals laboratoria, heeft uw organisatie die relevant/noodzakelijk zijn op het gebied van oppervlakte-/membraantechnologie?

We beschikken over een laboratorium voor de synthese van polymeren en monomeren, een pilootinstallatie met onder andere spuitgieten en extrusie en compounding. Daarnaast beschikken we over technische instrumenten voor polymeeranalyse en materiële karakterisering.

Welke sociale uitdagingen zijn belangrijk voor uw organisatie?

Wij willen zorgdragen voor de opleiding van bekwame chemische ingenieurs die in staat zijn om in een team te werken. Daarnaast willen we jongeren kennis laten maken met internationale samenwerking en zo mede de Europese gedachte bevorderen. Als organisatie willen we een leven lang leren mogelijk maken.

In het kader van het S2M-programma was het voor ons van belang een bijdrage te leveren aan de eliminatie van het probleem van antibioticaresistentie

Hoe ziet uw organisatie de toekomst in oppervlakte-/membraantechnologie?

We zien een toenemende vraag op het gebied van bescherming en toepassingen van allerlei soorten oppervlakken. Membraantechnologie heeft een groot belang in verband met drinkwaterhygiëne en het verwijderen van ongewenste chemicaliën uit het water.

Hoe was de grensoverschrijdende samenwerking in het S2M-project?

We hebben het programma ervaren als zeer constructief en intensief. Waar een breed spectrum van industriële uitdagingen met grote betekenis voor de toekomst de revue passeert.

Schets de manier waarop uw organisatie werkt en de cultuur van uw organisatie.

Het Laboratorium voor Kunststoftechnologie (KT-laboratorium) van de Fachhochschule Münster is een instituut voor de opleiding van jonge ingenieurs. Veel studenten namen deel aan de werkzaamheden van het project (in het kader van de projectwerkzaamheden en scripties), die werden begeleid door enkele promovendi en professoren. Naast het eigenlijke projectwerk hecht het KT-laboratorium ook veel belang aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden zoals teamwork, beheersing van de Engelse taal en aandacht en openheid.

Hoe is de samenwerking verlopen?

Het KT-laboratorium heeft voornamelijk monomeren en polymeren gesynthetiseerd en geleverd die door de verschillende industriële projectpartners worden gebruikt en onderzocht. Het KT-laboratorium nam regelmatig deel aan vergaderingen met de projectpartners en kreeg tijdens de intensieve uitwisseling uitgebreide feedback over de geschiktheid van de monomeren en polymeren voor industriële toepassing. Deze informatie vloeide op zijn beurt in de productie van gewijzigde producten. Het KT-laboratorium was ook in staat om ideeën bij te dragen aan het verdere succes van het project.