S2M

Institut für Nachhaltige Ernährung (iSuN)

Het Institut für Nachhaltige Ernährung - Instituut voor Duurzame Voeding (iSuN) bundelt de competenties van voedingswetenschappers, microbiologen, economen, ingenieurs, logistiek en bedrijfseconomen van de Fachhochschule Münster en creëert zo synergiën voor innovatieve concepten voor duurzame voeding die samen met partners uit de praktijk worden gerealiseerd.

Welke competenties heeft uw organisatie?

Het Institut für Nachhaltige Ernährung - Instituut voor Duurzame Voeding (iSuN) beschikt over de volgende competenties:

  • Ontwikkeling van concepten voor duurzame voeding voor de voedingsindustrie, de levensmiddelenhandel, grootverbruikers en consumenten.
  • Het uitvoeren van voedselopslag-tests en het bepalen van de optimale bewaarmogelijkheden voor verschillende voedingsmiddelen.
  • Ontwikkeling van concepten voor de vermindering van voedselverspilling in de voedingsindustrie, de levensmiddelenhandel en de gastronomie.

Welke kennis heeft uw organisatie?

iSun heeft kennis van het testen van de toepassing van membraan-gebaseerde voedselopslagfaciliteiten in particuliere huishoudens met behulp van voedselopslag-tests.

Waarom hebben u en uw organisatie deelgenomen aan het INTERREG VA S2M project?

iSuN heeft aan het aan het project meegedaan vanwege de optimalisatie van de voedselopslag in particuliere huishoudens.

Wat heeft het project opgeleverd?

Het S2M heeft een uitbreiding van ons netwerk opgeleverd en daarnaast kennis over de opslag van voedsel in het huishouden.

Welke faciliteiten, zoals laboratoria, heeft uw organisatie die relevant/noodzakelijk zijn op het gebied van oppervlakte-/membraantechnologie?

ISuN beschikt over laboratoriumuitrusting die nodig is voor het uitvoeren van tests voor de opslag van levensmiddelen. Zoals bijvoorbeeld een laboratoriumkoelkast, klimaatkamer (voor voedselopslag-tests) en een gasanalysator voor het meten van ethyleen, CO2, O2 (bijvoorbeeld voor de opslag van groenten en fruit).

Welke sociale uitdagingen zijn belangrijk voor uw organisatie?

Ten eerste wil het instituut samen met de voedingsindustrie en de handel duurzame voedsel- en cateringdiensten ontwikkelen om gezonde en milieuvriendelijke voeding mogelijk te maken. Het iSuN-team kijkt naar de gehele waardeketen, van inkoop, logistiek, ontwikkeling, productie, marketing, voorbereiding en opslag tot en met de mogelijke recycling en het gebruik van reststoffen.

Ten tweede voert het iSuN gericht voedings- en consumentenonderzoek uit om nieuwe manieren van een gezondere en tegelijkertijd duurzame voeding te identificeren en aan het publiek te communiceren. In nauwe samenwerking met publieke klanten en de media wil het iSuN bijdragen aan de transparantie van ons voedingssysteem met betrekking tot gezondheid, grondstoffengebruik, klimaatbescherming en verdelende rechtvaardigheid.

Schets de werkwijze en cultuur van uw organisatie.

De iSuN bundelt de competenties van voedingswetenschappers, microbiologen, economen, ingenieurs, logistiek-experts en bedrijfseconomen van de FH Münster en creëert zo synergiën voor innovatieve concepten, die samen met partners uit de praktijk worden gerealiseerd. Interdisciplinair en praktijkgericht werken staat op de voorgrond.