S2M

Instituut voor Moleculaire Microbiologie en Biotechnologie (IMMB)

Instituut voor Moleculaire Microbiologie en Biotechnologie (IMMB).

Wat is de reden waarom uw organisatie aan het INTERREG VA project S2M heeft deelgenomen?

De belangrijkste reden om deel te nemen aan S2M was de mogelijkheid om nieuwe teststrategieën voor antimicrobiële oppervlakken te ontwikkelen die realistischer zijn dan de tot nu toe gebruikte standaardtests.

Wat heeft het project opgeleverd?

Door samen te werken met projectpartners die nieuwe antimicrobiële oppervlakken ontwikkelen, hebben we de kans gehad om onze eigen teststrategieën te ontwikkelen en om inzicht te krijgen in de vorming van biofilm in de werkelijke situatie door de locatie-relevante bacteriën nauwkeuriger te karakteriseren.   

Welke faciliteiten, zoals laboratoria, heeft uw organisatie die relevant/noodzakelijk zijn op het gebied van oppervlakte-/membraantechnologie?

Ons instituut is in staat om tests uit te voeren die zijn aangepast aan het monsterformaat, zoals een stromingssysteem voor holle vezelmembranen of een zeewateraquarium voor het testen van mariene aangroeiwerende coatings. Daarnaast stellen gentechnologielaboratoria ons in staat om testbacteriën aan te passen aan onze behoeften en er meetbare eigenschappen, zoals bioluminescentie, aan toe te voegen.  

Welke sociale uitdagingen zijn belangrijk voor uw organisatie?

Onze belangrijkste uitdaging voor in de toekomst is het vermijden van bacteriële vervuiling op hygiënisch relevante plaatsen.

Hoe ziet uw organisatie de toekomst in oppervlakte-/membraantechnologie?

Wat antimicrobiële oppervlakken betreft, zullen oppervlakken die geen antimicrobiële stoffen afgeven in de toekomst aan belang winnen, net als veel klassieke antimicrobiële oppervlakken. Dergelijke intrinsiek antimicrobiële oppervlakken zullen belangrijker worden door het toenemende milieubewustzijn van de samenleving.

Hoe was de grensoverschrijdende samenwerking in het S2M-project?

Doordat veel partijen met verschillende achtergronden bij het project betrokken waren, was het mogelijk om de vragen vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 

Schets de werkwijze en cultuur van uw organisatie.

Wij zijn een instituut van een universiteit, dat regelmatig nieuwe studenten en medewerkers, deels ook van andere instituten en universiteiten, betrekt bij de onderzoeksprojecten en nieuwe perspectieven biedt. Ons doel is de voortdurende ontwikkeling van wat al is bereikt.

Zet de manier uiteen waarop uw organisatie werkt in relatie tot de grensoverschrijdende samenwerking met partners. Hoe is de samenwerking verlopen?

De uitwisseling van bevindingen is een vanzelfsprekendheid in het moderne onderzoek en heeft ondanks het interdisciplinaire karakter ook goed gewerkt binnen het kader van het project.