S2M

J.W. Ostendorf GmbH

J.W. Ostendorf is een familiebedrijf dat nu in handen is van de derde generatie en houdt zich bezig met de ontwikkeling van decoratieve verven voor de doe-het-zelf- en professionele sector. De focus ligt hier op functionaliteit en toepasbaarheid voor gelaagdheid en op de eco-efficiëntie van producten en technologieën. Dit betekent een sterke focus op water-gebaseerde technologieën met een ecologische voetafdruk die aangepast is aan de eisen.

Awards:

 • Duitse Duurzaamheidsprijs / Blauwe Engel Award 2012
 • Benoeming als klimaatbeschermingsbedrijf door de Ministeries van Milieu, Economie en Industrie en de Kamer van Koophandel in 2016 als enige Duitse verfproducent.

Welke competenties heeft uw organisatie?

Een holistische benadering en ontwikkeling van processen, technologieën en producten, altijd gebaseerd op de eisen van de beoogde klant en de voordelen van de toepassing ervan. Het consequente gebruik van Open Innovation en Cross-Industry Innovation om de uitdagingen op het gebied van ontwikkeling en productie aan te gaan, heeft verschillende prijzen gewonnen:

 • Verwijzingsinstallatie voor de productie van verven en vernissen, aangewezen en ondersteund door het Bondsministerie voor Milieuzaken 2005.
 • "Best Open Innovator Award" uitgereikt door EADS en Zeppelin University Friedrichshafen, 2012.
 • 43ste plaats in de TOP 50 van de meest innovatieve Duitse middelgrote ondernemingen in Duitsland

Welke kennis heeft uw organisatie?

We hebben kennis over product- en productiehygiëne: Toepassing van de HACCP-methodologie op de productie van water-verdunbare en volledig oplosmiddelvrije verven.

En we beschikken over kennis van productontwikkeling in een innovatienetwerk van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsnetwerken om zo de kennis- en hulpbronnenbasis tot wederzijds voordeel te verbreden.

Wat is de reden waarom uw organisatie aan het INTERREG VA project S2M heeft deelgenomen?

We zijn lid van het Surface Network met grote belangstelling voor nieuwe technologieën die eco-efficiëntie, veiligheid en verbeterde voordelen voor de klant bieden. In dit geval, de stabilisatie en bescherming van oppervlakken tegen aantasting en verspreiding van micro-organismen.

Wat heeft het project opgeleverd?

Het project heeft ons een nieuwe technologie opgeleverd die oppervlakken op een fysieke manier beschermt - dat wil zeggen zonder de biociden te migreren - en zelfs aantasting door MRSA-bacteriën tegengaat.

  Welke faciliteiten heeft uw organisatie op het gebied van oppervlakte-/membraantechniek die relevant/vereist zijn?

  • Ontwikkelingslaboratoria voor verven en vernissen
  • Erkend testlaboratorium voor fysieke testen van verven en vernissen
  • Microbiologisch testlaboratorium

  Welke sociale uitdagingen zijn belangrijk voor uw organisatie?

  De ontwikkeling van consumentenveilige toepassingen met een kleinere ecologische voetafdruk; focus op verven en vernissen op waterbasis en zonder oplosmiddelen; - een focus op verven en vernissen zonder oplosmiddelen.

  Hoe ziet uw organisatie de toekomst in oppervlakte-/membraantechnologie?

  Wij zien een noodzaak om "slimme oppervlakken" te gebruiken, d.w.z. technologieën met uitgebreide functionaliteiten, zoals bacteriële resistentie.

  Hoe was de grensoverschrijdende samenwerking in het S2M-project?

  Onder de deelnemende bedrijven waren partners waarmee eenvoudig en constructief werd samengewerkt.