S2M

nanoAnalytics GmbH

Het bedrijf NanoAnalytics is een onafhankelijke dienstverlener voor oppervlakte-, interface-, dunne film- en micro-oppervlakteanalyse. Sinds 2001 ondersteunen wij onze klanten uit verschillende branches met analytische diensten.

Het bedrijf NanoAnalytics is een onafhankelijke dienstverlener voor oppervlakte-, interface-, dunne film- en micro-oppervlakteanalyse. Sinds 2001 ondersteunen wij onze klanten uit verschillende branches met analytische diensten.

Welke competenties heeft uw organisatie?

NanoAnalytics onderzoekt de chemische samenstelling en morfologie van productoppervlakken of interfaces voor haar klanten. Ons team van experts heeft jarenlange praktijkervaring en voorziet u van relevante informatie om ook complexe problemen op het gebied van storings- en schadeanalyse, kwaliteitsborging of productontwikkeling snel en effectief aan te pakken.

Welke kennis heeft uw organisatie?

Wij bezitten speciale kennis op het gebied van de analyse van oppervlakken, interfaces of deeltjes tot op nanometerniveau. Chemische, fysische of zelfs technologische vragen kunnen bovendien door ons worden onderzocht.

Op welke gebieden is uw organisatie actief?

NanoAnalytics werkt voor bedrijven en onderzoeksinstellingen op het gebied van automotive, medische technologie, coatings en elektronica.

Waarom heeft uw organisatie deelgenomen aan het INTERREG VA-project S2M?

Wij hebben besloten om aan S2M deel te nemen vanwege de mogelijkheid tot samenwerking met relevante partners uit de regio met als doel om dit ook na het project voort te zetten. Daarnaast wilden wij werken aan de verdere ontwikkeling van analytische mogelijkheden Ook hebben wij aanpassingen aan het apparaat verricht voor de analyse van biomembranen en de analyse van biofilms.

Wat heeft het project opgeleverd?

Verdere ontwikkeling van de analytische portefeuille. Aanpassing van het apparaat voor de analyse van biomembranen aan de analyse van biofilms.

Welke faciliteiten, zoals laboratoria, heeft uw organisatie die relevant/noodzakelijk zijn op het gebied van oppervlakte-/membraantechnologie?

Microscopie- en spectroscopielaboratoria voor de analyse van membraanoppervlakken (chemische en morfologische), bijvoorbeeld apparaten voor de analyse van biomembranen (epitheliale/endotheelcellen) en biofilmbiose op oppervlakken.

Welke sociale uitdagingen zijn belangrijk voor uw organisatie?

  • Gezondheid en medische ethiek
  • Voedsel- en voedselveiligheid en bio-economie
  • Veilige, schone en efficiënte energiesystemen
  • Mobiliteit (auto / elektrische mobiliteit)
  • Klimaatbescherming, milieu, efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen

Hoe ziet uw organisatie de toekomst in oppervlakte-/membraantechnologie?

Dit is een groeimarkt. Vooral door de toenemende eisen aan kwaliteit en kostenefficiëntie op bijna alle gebieden.

Hoe was de grensoverschrijdende samenwerking in het S2M-project?

De samenwerking verliep zeer goed en meestal soepel. Wij willen deze samenwerking graag voortzetten en verdiepen in het kader van verdere projecten.

Schets de manier waarop uw organisatie werkt en de cultuur van uw organisatie.

NanoAnalytics wordt gekenmerkt door vlakke organisatiestructuren. Dit maakt ons zeer flexibel en klantgericht. Ons doel is een snelle verwerking van vragen van klanten en dat onze klanten maximaal kunnen profiteren van de resultaten van onze onderzoeken.