S2M

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincies Gelderland en Overijssel versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren.

Wat is de rol van Oost NL binnen het INTERREG VA-project S2M?

Voor technologische ondernemingen in het project is het noodzakelijk, om naast de ontwikkeling van nieuwe technologieën (gemeten in Technology Readiness Level - TRL), aandacht te besteden aan product en marktontwikkeling: New Business Development. Om de product- en marktontwikkeling te kunnen meten maakt Oost NL gebruik van de tool Business Readiness Level – BRL.

Business Development is voor technologie-gedreven bedrijven in toenemende mate belangrijk, omdat  het voor deze bedrijven een werkzame en efficiënte coördinatie tussen productontwikkeling en marktontwikkeling kan bewerkstelligen. Om succesvolle technologische innovaties te realiseren, is het noodzakelijk om producten te ontwikkelen op basis van de wensen van de verschillende marktsegmenten. Voordat een onderneming investeert in verdere technologische ontwikkeling en bijvoorbeeld tijd steekt in het opzetten van experimenten en testmethoden, is een business case nodig die richting geeft aan het project. De belangrijkste taak van Oost NL is het om bedrijven in het project te helpen met het verbeteren van de business cases en deze gedurende het project stapsgewijs aan te scherpen..

Zo krijgen bedrijven bijvoorbeeld ondersteuning om een Business Model Canvas uit te werken. Daarbij spelen vooral het idee, de marktvraag en het minimale levensvatbare product (de propositie) een belangrijke rol. Door kennis te delen over aanpak, markt en product komen bedrijven gezamenlijk op een hoger niveau en zullen zij beter in staat zijn om de business cases van de deelprojecten te versterken.