S2M

Universiteit Twente - EMI

Het EMI Twente helpt bedrijven bij uitdagingen rondom de ontwikkeling en/of toepassing van membranen. Middels contractonderzoek brengen we de commerciële toepassing van een idee een stap (of soms een paar stappen) dichterbij. Het EMI vormt de brug tussen wetenschap en industrie, twee werelden die we goed kennen en begrijpen. Het is onderdeel van het onderzoekscluster “Membrance Science & Technology” van de Universiteit Twente.

Welke kerncompetenties brengt uw organisatie mee? 

Het EMI Twente heeft competenties op het ontwikkelen, karakteriseren en toepassen van membranen in de breedste zin van het woord. D.w.z. dit kunnen allerlei typen membranen zijn, van polymere tot keramische of hybride membranen, maar ook de toepassing in zo goed als alle membraanprocessen. Het heeft direct toegang tot de omvangrijke en zeer uitgebreide faciliteiten van het onderzoekscluster “Membrane Science & Technology”.  

Over welke kennisgebieden beschikt uw organisatie. 

Ons team heeft kennis in nagenoeg alle deelvakgebieden binnen de membraantechnologie. Het team bestaat inmiddels uit 13 medewerkers die gezamenlijk meer dan 150 jaar aan ervaring hebben binnen de membraantechnologie. Het EMI Twente bestaat sinds 1995 en heeft sindsdien meer dan 480 opdrachten uitgevoerd voor meer dan 180 verschillende (grotendeels industriële) partijen.   

Membraantechnologie als scheidingstechnologie is zeer breed toepasbaar en kan gezien worden als een sleuteltechnologie in veel markten. Markten waarop wij actief zijn, zijn bijv. (petro)chemische industrie, water (afvalwater & drinkwater), agro&food, healthcare en energieproductie- & opslag.

Wat is de reden voor uw organisatie om aan het INTERREG VA-project S2M deel te nemen?

Als expert op het gebied der membraantechnologie kan EMI Twente en dus de Universiteit Twente als organisatie niet ontbreken in een project dat gaat om o.a. het modificeren van membranen. Verder was het voor ons een eerste ervaring met INTERREG en was het ook bedoeld om nieuwe partners te leren kennen over de grens in Duitsland.

Wat heeft het project de organisatie concreet gebracht? Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie, netwerkverbreding, verkenning Duitse markt.

Wij hebben een nieuwe methode ontwikkeld om commercieel verkrijgbare, maar ook nieuw ontwikkelde membranen antimicrobieel te maken. Deze methode is zeer eenvoudig, snel, goed te controleren en bleek makkelijk op te schalen. Momenteel wordt gewerkt aan een patentaanvraag.

Over welke faciliteiten zoals bijvoorbeeld labs beschikt de organisatie die in het kader van oppervlakte/membraantechnologie relevant zijn. (Korte omschrijving van faciliteiten).

Het onderzoekscluster MST van de Universiteit Twente waar EMI Twente onderdeel van is, heeft de beschikking over een zeer breed pakket aan apparatuur om membranen te maken, te karakteriseren of toe te passen in membraanprocessen (van lab tot pilotschaal). Van open poreuze tot dichte of geladen membranen, polymere of keramische membranen en in vrijwel elke geometrie (vlak, holle vezel, tubulair).

Op welke maatschappelijke uitdagingen richt de organisatie zich (evt. binnen werkpakket)?

Membraantechnologie als scheidingstechnologie kan als sleuteltechnologie gezien worden binnen meerdere maatschappelijke uitdagingen, zoals het thema water (drinkwaterproductie, sluiten waterkringloop, terugwinnen van resources, zelfs energieproductie uit afvalwater), het thema energie (energieproductie, zoals brandstofcellen, batterijen, maar ook in de elektrificatie van de chemische industrie ofwel e-refinery, efficient omgaan met energie), of healthcare (bijv. in hemodialyse, oxygenators).

Hoe ziet uw organisatie de toekomst op het gebied oppervlakte-/membraantechnologie voor zich?

Membraantechnologie is inmiddels in een aantal markten al een behoorlijk volwassen technologie, maar er zijn steeds meer en meer nieuwe applicaties en toepassingsgebieden waar het een voordeel biedt over andere traditionele scheidingstechnieken. Het vakgebied zal dus nog zeer sterk groeien en vooral breder worden. 

Hoe is de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van het project bevallen?

De partners binnen ons werkpakket bleken zeer complementair in hun competenties. Wel was het soms moeizaam om de dynamiek in het project te houden, omdat er vaak lang op resultaten gewacht moest worden. Niet iedereen heeft dezelfde belangen, capaciteit of middelen om het tempo erin te houden.

Wat typeert de werkwijze en cultuur van uw organisatie?

Gedreven, dynamische, internationale groep onderzoekers die graag de industrie middels het doen van onderzoek helpen en ondersteunen bij het zoeken naar oplossingen in hun uitdagingen en zich zeer op hun gemak voelen op het snijvlak tussen de academische wereld en de industrie.

Hoe is deze werkwijze/cultuur tot uiting gekomen in relatie tot de grensoverschrijdende samenwerking?

Er is een goede oplossing gevonden voor de uitdaging die Pentair had gesteld aan het begin van het project. Hier hebben bijna alle partners hun steentje aan bijgedragen.