Video

De toenemende antibioticaresistentie van bacteriën verhoogt de gezondheidsrisico’s in bijvoorbeeld ziekenhuizen, stallen, waterzuiveringsinstallaties en zuivelfabrieken. Gebruikelijke stoffen die bacteriën doden, verliezen op termijn hun effectiviteit. Deze zijn bovendien schadelijk voor de volksgezondheid. Nieuwe Europese regels zullen het gebruik ervan op korte termijn verbieden. Industrie en wetenschap in het Nederlands-Duitse grensgebied werken hiervoor samen aan nieuwe oplossingen in het INTERREG VA-project Sustainable Surfaces & Membranes (S²M).