S2M

Vermindering van de bioluminescentie in was-monsters

De bacteriële bioluminescentie kan gebruikt worden als indicator voor de conditie van de bacterie.

Binnen het S2M-project hebben we veranderingen in de bioluminescentie gebruikt om antimicrobiële effecten op te sporen. Enerzijds kan een vermindering van de bioluminescentie in was-monsters van antimicrobiële oppervlakken informatie opleveren over het ongewenst vrijkomen van antimicrobiële stoffen, anderzijds kan door een vermindering van de bioluminescentie van bacteriën op een oppervlakte conclusies worden getrokken over de antimicrobiële doeltreffendheid. Figuur 2 toont de vermindering van de bioluminescentie op holle vezelmembranen die anders behandeld werden met een antimicrobiële stof. Bioluminescentie is sterk genoeg om zelfs in een holle vezelmembraan in een doorstroomsysteem te worden gedetecteerd.   

Figuur 1: Bioluminescentie van bacteriën in waswatermonsters die in contact kwamen met antimicrobiële oppervlakken. Een vermindering duidt op het ongewenst vrijkomen van schadelijke stoffen.

Figuur 2: Vermindering van de bioluminescentie van bacteriën die een biofilm hebben gevormd op verschillende behandelde holle vezelmembranen. De verminderde bioluminescentie wijst op een antimicrobieel effect.   

Figuur 3: Bioluminescente bacteriën in een holle vezelmembraan. Bioluminescentie kan door de membranen in een stroomsysteem real time worden gemeten.