S2M

Netzwerk Oberfläche NRW e.V.

Netzwerk Oberfläche NRW initieert en bevordert innovatieprocessen in de oppervlaktetechnologie. De leden, bestaande uit bedrijven, business development instellingen en universiteiten, komen uit alle niveaus van de waardeketen. Om innovatieve oppervlakten sneller en efficiënter te kunnen vormgeven, wordt er samen gewerkt aan onderzoeks- en ontwikkelingsonderwerpen.

Wat is de reden waarom u en uw organisatie deelnamen aan het INTERREG VA project S2M?

Netzwerk Oberfläche NRW e.V. was de initiatiefnemer van het project, bracht de partners samen en ondersteunde het project op management- en controleniveau voor een succesvolle uitvoering.

Wat heeft het project opgeleverd?

Door het project is het netwerk uitgebreid met nieuwe leden en geassocieerde partners. Door de nieuwe productontwikkelingen en hun communicatie binnen het netwerk en langs de waardeketen worden verdere ideeën voor innovatieve technologieën ontwikkeld.

Welke sociale uitdagingen zijn belangrijk voor uw organisatie?

Netzwerk Oberfläche NRW ziet zichzelf als bemiddelaar tussen bedrijfsleven, wetenschap en maatschappij. Het is belangrijk dat deze verschillende takken met elkaar communiceren om innovaties effectiever en doelgerichter te lanceren.

Hoe ziet uw organisatie de toekomst in oppervlakte-/membraantechnologie?

Uit de projectresultaten en ervaringen zijn tal van nieuwe ontwikkelingsideeën ontstaan. Het aantal netwerken, vooral in het Duits-Nederlandse grensgebied, is hierdoor aanzienlijk toegenomen. Dit maakt weer nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk en er wordt nagedacht over het opzetten van nieuwe (gezamenlijke) bedrijven.

Hoe was de grensoverschrijdende samenwerking in het S2M-project?

Concreet betekent de grensoverschrijdende aanpak het samenbrengen van bekwame strategische partners uit Nederland of Duitsland. Dit komt concreet tot uiting bij de beschikbaarheid van grondstoffen. Zo zijn de Fachhochschule Münster aan Duitse zijde en Smart Material Printing aan Nederlandse zijde de enigen die de noodzakelijke antimicrobiële middelen, SAM-polymeren en Nano-deeltjes, kunnen leveren. Hetzelfde geldt voor membraantechnologie. Het EMI aan de Universiteit Twente in Nederland en Next Energy uit Duitsland zijn specialisten op het gebied van membraanonderzoek en beschikken over unieke kennis die nodig is voor de succesvolle ontwikkeling van membraantechnologieën. De deelname van de gebruikers aan beide zijden van de grens heeft het mogelijk gemaakt om een groot aantal concrete toepassingsinnovaties te stimuleren.

Hoe kenmerkt zich de werkwijze en cultuur van uw organisatie?

Het technologienetwerk begeleidt het innovatieproces op verschillende manieren. In het proces van brainstormen worden onderwerpen geëvalueerd en geselecteerd als onderdeel van een trendscoutingsproces. Vervolgens worden bedrijven geïnspireerd door onderwerpen in innovatieworkshops en door direct contact. Wanneer een groep actoren de krachten bundelt op het gebied van een bepaald onderwerp, worden de ideeën geformuleerd in concrete concepten. In deze stap worden daadwerkelijk projectplannen ontwikkeld. Het netwerk begeleidt het project op technisch vlak en ondersteunt het door middel van gerichte partner matching (bv. extra partners, dienstverleners, ondersteuners). Daarnaast probeert het netwerk de schaarse middelen (bijvoorbeeld tijd, financiën, kennis, (specialistisch) personeel) die nodig zijn voor de realisatie van het project op te lossen. Voor zover het betreffende projectthema thematisch aansluit bij de huidige publieke innovatiefinancieringsprogramma's, begeleidt het netwerk de leden actief bij het verkrijgen van financiering (advies & aanvraag). Tijdens de implementatiefase treedt het netwerk op als administratieve projectmanager en technologische sparringpartner.

Hoe is de samenwerking verlopen?

De grensoverschrijdende samenwerking werkte zeer goed, vooral omdat een groot deel van het consortium elkaars talen spreekt. Dit maakte het mogelijk om te bemiddelen tussen individuele partners, zelfs in het geval van uitdagingen.