S2M

Parthian Technology

Parthian is een innovator op het gebied van polymeren en composieten.

Met uitstekende kennis en ervaring op het gebied van materiaalwetenschappen en scheikunde kan Parthian veel verschillende uitdagingen aanpakken, ook als deze niet materieel gerelateerd lijkt te zijn. Van ontwerp- en constructiekwesties tot mechanische eigenschappen, stralingsuitdagingen, oppervlaktetechnologie tot energieverbruik of antimicrobiële eigenschappen.

Composieten en polymeren hebben het unieke vermogen om het kenmerk van een product of toepassing te veranderen of eigenschappen toe te voegen. Ook slimme combinaties van materialen kunnen nieuwe eigenschappen creëren voor een product of toepassing. Parthian kan met haar kennis en expertise een oplossing vinden voor veel technologische uitdaging. Van consultancy, procestechniek tot prototyping en kennisoverdracht.

Wat is de reden voor uw organisatie om aan het INTERREG VA-project S2M deel te nemen?

Reden voor ons om deel te nemen was de regionale kennis- en technologie ontwikkeling op het vlak van oppervlaktetechnologie door bij te dragen met de kennis en expertise van Parthian Technology. En de versterking van de eigen technologie ontwikkelingsprojecten binnen Parthian.              

Wat heeft het project de organisatie concreet gebracht?

Het project heeft voor Parthian geleid tot een nieuwe technologie voor anti-microbiële gelcoat en composieten en het daarbij horende netwerk om deze technologie verder te ontwikkelen en op te schalen naar productie. Daarnaast is ook de focus op een goede business case van groot belang om de technologie in de toekomst te vermarkten.

Over welke faciliteiten zoals bijvoorbeeld labs beschikt de organisatie die in het kader van oppervlakte/membraantechnologie relevant zijn. 

Parthian beschikt over een R&D-lab en een werkplaats voor polymeer en composieten technologie en daarnaast een volledig uitgerust materiaalkundig laboratorium, middels haar dochteronderneming DEON. Het materiaalkundig lab voorziet in de volgende faciliteiten die voor oppervlakte en membraantechnologie belangrijk zijn: een elektronenmicroscoop (SEM), trekbank voor mechanisch onderzoek, DSC, hardheidsmeters en optische microscopen.

Innovatieve materialen spelen een belangrijk rol bij het aangaan van de maatschappelijke uitdagingen. Met haar technologie ontwikkeling draagt Parthian bij aan een gezonde en veilige leefomgeving door technologie ontwikkeling die bijvoorbeeld bijdraagt aan gezondheid (anti-microbiele technologie), energie efficiëntie (laag energieverbruik van EL verlichtingstechnologie) en veiligheid (SMART oplossingen met EL technologie voor infrastructuur,  verlichting, smart mobility). Daarnaast blijft Parthian gefocust op de ontwikkeling van nieuwe technologieën die een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen.

Out of the box

Parthian herkent nieuwe kansen en heeft de creativiteit en drijfveren om nieuwe technologische ontwikkelingen te initiëren en uit te voeren en het vermogen om deze te valoriseren.

Samenwerking

Parthian heeft uitstekende kennis en ervaring op het gebied van materiaalwetenschap en chemie, maar werkt bij voorkeur samen met partners om haar technologie te combineren met toepassingen en markten. Door technologieën te combineren en technologieën te combineren met marktkennis, kunnen meer gebruikersgerichte producten en toepassingen worden ontwikkeld die verschillende functies integreren en zodoende een sterkere marktpositie voor elk van de partners creëert.

Talent en teamwerk

We stimuleren en faciliteren ondernemerschap en ondersteunen professionele talenten die hun ondernemerschap in polymeren en composieten vorm willen geven.